Sim năm sinh 1980

Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0792.0.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
2 0784.0.0.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
3 0797.0.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
4 078.4.10.1980 1,190,000 1,010,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
5 0367.10.1980 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
6 079.7.10.1980 2,300,000 1,800,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
7 0792.2.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
8 0784.2.0.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
9 0786.2.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
10 0857.20.1980 1,050,000 870,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
11 0798.2.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
12 0792.3.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
13 0783.3.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
14 0785.3.0.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
15 0397.3.0.1980 890,000 710,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
16 0797.3.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
17 0798.3.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
18 0962.40.1980 1,900,000 1,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
19 0793.4.0.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
20 0794.4.0.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
21 0785.4.0.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
22 0356.40.1980 990,000 810,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
23 0786.4.0.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
24 0886.40.1980 1,150,000 970,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
25 0783.5.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
26 0784.5.0.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
27 0375.50.1980 890,000 710,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
28 0785.5.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
29 0376.50.1980 890,000 710,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
30 0798.5.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
31 0852.60.1980 1,050,000 870,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
32 0792.6.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
33 0784.6.0.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
34 0785.6.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
35 0377.60.1980 1,050,000 870,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
36 0792.7.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
37 0343.70.1980 990,000 810,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
38 0393.70.1980 890,000 710,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
39 0784.7.0.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
40 0794.7.0.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
41 0785.7.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
42 0926.70.1980 900,000 720,000đ vietnamobile Sim năm sinh Mua ngay
43 0798.7.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
44 0357.80.1980 1,050,000 870,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
45 0972.90.1980 2,800,000 2,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
46 0792.9.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
47 0374.90.1980 700,000 620,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
48 0784.9.0.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
49 0797.9.0.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
50 0352.01.1980 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
51 0985.01.1980 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
52 0346.01.1980 990,000 810,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
53 0327.01.1980 7,900,000 6,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
54 0967.01.1980 3,900,000 3,400,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
55 0969.01.1980 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
56 0379.01.1980 1,050,000 870,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
57 078.5.11.1980 2,300,000 1,800,000đ Mobifone Tam hoa giữa Mua ngay
58 0335.21.1980 1,050,000 870,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
59 0785.2.1.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
60 0786.2.1.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
61 0328.21.1980 1,050,000 870,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
62 0342.31.1980 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
63 0392.31.1980 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
64 079.23.1.1980 2,300,000 1,800,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
65 0797.3.1.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
66 0918.31.1980 2,800,000 2,300,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
67 0338.31.1980 1,050,000 870,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
68 0933.41.1980 1,900,000 1,400,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
69 0784.4.1.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
70 0946.41.1980 1,600,000 1,100,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
71 0786.4.1.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
72 0797.4.1.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
73 0379.41.1980 990,000 810,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
74 03.345.1.1980 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
75 0784.5.1.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
76 0785.5.1.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
77 0839.51.1980 1,050,000 870,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
78 079.26.1.1980 2,300,000 1,800,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
79 0333.61.1980 1,050,000 870,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
80 0784.6.1.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
81 0785.6.1.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
82 0332.71.1980 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
83 0793.7.1.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
84 0784.7.1.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
85 0785.7.1.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
86 0786.7.1.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
87 0798.7.1.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
88 0329.71.1980 1,050,000 870,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
89 0392.81.1980 2,500,000 2,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
90 079.28.1.1980 2,300,000 1,800,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
91 0793.8.1.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
92 0794.8.1.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
93 0785.8.1.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
94 0349.81.1980 700,000 620,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
95 0333.91.1980 1,300,000 1,120,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
96 0944.9.1.1980 1,600,000 1,100,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
97 0785.9.1.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
98 0798.9.1.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
99 0784.0.2.1980 890,000 710,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
100 0785.0.2.1980 990,000 810,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính