Sim năm sinh 1989

Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 090 139 1989 18,000,000 16,000,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
2 0928.63.1989 2,500,000 2,000,000đ vietnamobile Sim gánh đơn Mua ngay
3 0343.81.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
4 0374.91.1989 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
5 0783.43.1989 1,300,000 1,120,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
6 0329.76.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
7 0786.58.1989 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
8 0385.2.3.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
9 0367.82.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
10 0377.0.6.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
11 0376.87.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
12 0797.75.1989 1,900,000 1,400,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
13 0785.57.1989 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
14 0357.40.1989 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
15 0774.60.1989 1,200,000 1,020,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
16 0379.45.1989 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
17 0798.37.1989 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
18 0326.3.9.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
19 034.29.1.1989 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
20 0798.53.1989 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
21 0335.0.7.1989 3,700,000 3,200,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
22 0384.33.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
23 0785.4.8.1989 1,300,000 1,120,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
24 0383.64.1989 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
25 0329.1.6.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
26 0375.00.1989 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
27 0357.0.1.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
28 0785.34.1989 1,300,000 1,120,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
29 0327.85.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
30 0377.9.5.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
31 0392.60.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
32 034.275.1989 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
33 0337.53.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
34 0855.71.1989 1,700,000 1,200,000đ vinaphone Sim gánh đơn Mua ngay
35 035.25.6.1989 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
36 0339.2.8.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
37 0794.85.1989 1,200,000 1,020,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
38 0373.9.3.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
39 0338.55.1989 4,000,000 3,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
40 0335.17.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
41 0784.23.1989 1,200,000 1,020,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
42 0348.54.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
43 0399.18.1989 5,000,000 4,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
44 035.23.1.1989 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
45 0394.9.5.1989 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
46 0375.0.6.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
47 0325.70.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
48 0363.5.7.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
49 0784.69.1989 1,200,000 1,020,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
50 0349.22.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
51 0348.45.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
52 0338.19.1989 5,000,000 4,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
53 0367.23.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
54 0393.74.1989 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
55 0923.84.1989 2,000,000 1,500,000đ vietnamobile Sim gánh đơn Mua ngay
56 0357.46.1989 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
57 0785.41.1989 1,300,000 1,120,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
58 034.21.3.1989 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
59 0337.44.1989 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
60 0357.26.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
61 0798.21.1989 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
62 0374.82.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
63 0793.87.1989 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
64 0378.69.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
65 0394.65.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
66 039.337.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
67 0352.40.1989 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
68 0385.2.5.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
69 0328.4.8.1989 3,700,000 3,200,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
70 0783.51.1989 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
71 0354.03.1989 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
72 0347.80.1989 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
73 0354.52.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
74 0398.47.1989 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
75 0798.57.1989 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
76 0348.29.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
77 033.249.1989 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
78 0844.53.1989 1,300,000 1,120,000đ vinaphone Sim gánh đơn Mua ngay
79 038.25.1.1989 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
80 0356.2.1.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
81 0389.72.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
82 0359.8.2.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
83 0386.34.1989 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
84 0368.9.5.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
85 0325.67.1989 6,500,000 5,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
86 0358.3.7.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
87 0326.59.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
88 035.773.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
89 0374.07.1989 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
90 0798.61.1989 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
91 0375.13.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
92 035.28.4.1989 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
93 0384.31.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
94 0797.82.1989 1,900,000 1,400,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
95 0365.44.1989 2,200,000 1,700,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
96 0925.54.1989 2,500,000 2,000,000đ vietnamobile Sim gánh đơn Mua ngay
97 0769.06.1989 1,700,000 1,200,000đ Mobifone Sim gánh đơn Mua ngay
98 0329.24.1989 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
99 0378.75.1989 3,000,000 2,500,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
100 034.767.1989 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim gánh đơn Mua ngay
Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính