Sim năm sinh 1990

Đầu số
Nhà mạng
Khoảng giá
Tránh số
  • Tránh 4
  • Tránh 7
  • Tránh 49
  • Tránh 53
Sắp xếp
STT Số sim Giá bán Mạng Loại Đặt mua
1 0969.42.1990 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
2 097.29.3.1990 9,000,000 8,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
3 0988.54.1990 8,000,000 7,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
4 0969.54.1990 7,500,000 6,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
5 0985.94.1990 8,500,000 7,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
6 088 666 1990 28,000,000 25,000,000đ vinaphone Tam hoa giữa Mua ngay
7 0364.00.1990 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
8 0335.00.1990 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
9 0346.00.1990 1,300,000 1,120,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
10 0328.00.1990 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
11 0358.00.1990 2,000,000 1,500,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
12 037.2.10.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
13 035.6.10.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
14 037.6.10.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
15 0382.2.0.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
16 0783.2.0.1990 1,100,000 920,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
17 0334.20.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
18 0344.20.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
19 0374.20.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
20 0395.20.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
21 0327.20.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
22 0377.20.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
23 0369.20.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
24 0392.30.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
25 0783.30.1990 1,100,000 920,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
26 0334.30.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
27 0328.30.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
28 0369.30.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
29 0392.40.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
30 0385.40.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
31 0786.40.1990 1,200,000 1,020,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
32 0337.40.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
33 0347.40.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
34 0357.40.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
35 0798.4.0.1990 1,200,000 1,020,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
36 0359.40.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
37 0332.50.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
38 0372.50.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
39 0392.50.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
40 0783.50.1990 1,100,000 920,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
41 0344.50.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
42 0784.5.0.1990 1,000,000 820,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
43 0336.50.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
44 0348.50.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
45 0339.50.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
46 0375.6.0.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
47 035.660.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
48 0327.60.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
49 0357.60.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
50 0348.60.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
51 0358.60.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
52 0369.60.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
53 0769.60.1990 1,100,000 920,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
54 0389.60.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
55 0362.70.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
56 0355.70.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
57 0365.70.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
58 0336.70.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
59 0786.70.1990 1,100,000 920,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
60 0379.70.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
61 0343.80.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
62 0373.80.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
63 0793.8.0.1990 1,100,000 920,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
64 0374.80.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
65 0335.80.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
66 0365.8.0.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
67 0375.80.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
68 0356.80.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
69 0327.80.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
70 035.880.1990 1,700,000 1,200,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
71 034.20.1.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
72 037.30.1.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
73 0364.01.1990 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
74 0346.01.1990 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
75 0769.01.1990 1,600,000 1,100,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
76 034.4.11.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
77 0354.11.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
78 034.7.11.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
79 039.7.11.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
80 0369.11.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Tam hoa giữa Mua ngay
81 034.22.1.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
82 0383.21.1990 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
83 0854.21.1990 1,200,000 1,020,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
84 0364.2.1.1990 1,600,000 1,100,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
85 0395.21.1990 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
86 0847.21.1990 1,200,000 1,020,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
87 0357.21.1990 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
88 0349.21.1990 1,200,000 1,020,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
89 0359.21.1990 2,300,000 1,800,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
90 0911.31.1990 7,500,000 6,500,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
91 033.23.1.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
92 034.231.1990 5,500,000 5,000,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
93 0373.3.1.1990 2,400,000 1,900,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
94 0854.31.1990 1,200,000 1,020,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
95 0784.31.1990 1,100,000 920,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
96 0845.31.1990 1,050,000 870,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
97 0765.31.1990 1,100,000 920,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
98 0385.31.1990 1,800,000 1,300,000đ viettel Sim năm sinh Mua ngay
99 0846.31.1990 1,200,000 1,020,000đ vinaphone Sim năm sinh Mua ngay
100 0786.31.1990 1,600,000 1,100,000đ Mobifone Sim năm sinh Mua ngay
Liên hệ ngay
GỌI MUA SIM: 0963.991.991
Thêm Simvidan.vn vào màn hình chính